Галерија - Изложба на рачноизработени трaдиционални маски - „ПРОЧКА 2022“