ИНФОРМАЦИИ - 21ви ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ - ПРОЧКА 2023

Во подолу наведените линкови можете да превземете пријава и покана за 21ви ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ
- ПРОЧКА 2023 — Прилеп:

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО 21ви ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ ПРОЧКА 2023

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО 21ви ПРИЛЕПСКИ КАРНЕВАЛ ПРОЧКA 2023